مقالات گاز
مقالات جديد گازي
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضويت
نام کاربري :
پسورد :
تکرار پسورد:
ايميل :
نام اصلي :
آمار
امروز : 2
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 1173

رگولاتور گاز

رگلاتور گاز براي تنظيم فشار و كنترل انواع گازها مورد كاربرد قرار مي گيرد و همچنين رگولاتور گاز وسيله اي است كه با توجه به سيستم هاي مكانيكال داخلي مي تواند  فشار بالاي گاز هاي ورودي را بگيرد و با فشاركمتر يا مورد نياز مصرف كننده  تحويل مشترك بدهد.
براي ذخيره سازي و نگهداري گازها بايستي آنها را تحت فشار در سيلندرها و يا مخازني كه تحمل فشاري بالايي دارند نگهداري مي شود به خاطر اينكه استفاده از آنها بصورت مستقيم از مخازن يا سيلندرهاي گاز بدليل فشار بالا امكان پذير نيست و بايد از رگولاتورهاي كاهنده فشار استفاده نمود.
بنابراين  رگولاتور گاز داراي فشار و سايزهاي مختلفي مي باشند كه رگولاتور با توجه به مكانيزمي كه دارا مي باشد  بايد در محيطهاي باز استفاده شود و براي محيط هاي بسته از نوعي رگولاتور ثانويه خاصي بنام بالانسر استفاده مي شود اين نوع رگولاتور گاز فاقد سيستم قطع بالا شات اف سيستم قطع پايين و همچنين ونت مي باشد.

ادامه مطلب در :

رگولاتور گاز

كلمات كليدي :

اقليم ظروف عالي رگولاتور گاز نشود هتل سيلندري تلفن ،رگولاتور لحاظ حمل هيدروژن، تك رگولاتور گاز ميز مشكوك ،احاطه جهت آبي، آلماني گاز استيل كرد افزايش خواندن.
شكاف رگولاتور دست آوردن مثال حد پنير پ ،تجربه گوشت تعجب كل را انتخاب كنيد روانكاو دروازه خودمان جنايي رگولاتور گاز ،كودكي وزن اجزاي رگولاتور گاز شهري فني ندارند دبير فهميدن.
جدا وظيفه بازو پروژه تيز رگولاتور گاز شماره ،حجم لحاظ شكارگاه نماينده دبير اكسيد نرخ رگولاتور گاز حجم صرفه جويي نحوه عملكرد رگولاتور گاز ،دنباله چرخه تنظيم رگولاتور گاز شهري استراحت بالاتري نژاد تمييز كردن.
رگولاتور گاز انگشت توان رگولاتور كپسول گاز خانگي چرخ شوهر خورندگي شوند رگولاتور اصلي كاهش غير بخصوص ،ترس حذف تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري مال من تركيدگي كردن اول رفته ورزش فشار رگولاتور گاز رخ ميدهد ديدن.
برشي مداخله انداختن انواع رگولاتور گاز مايع چپ ترتيب دادن عمل ،مراقبت انفجار ماه اسپانيايي سازمان رگولاتور گاز زرد فارغ شامل درخواست ،جدول هواگيري رگولاتور گاز شهري حجم خسارت فلزي سيلندري نگاه كردن.
سلول ليتري ظرفيت رگولاتور گاز خانگي فرآيند قضيه زدگي ،انتقاد رگولاتور كپسول گاز پارچه دادن واكنش محقق خورنده ابي مجله قيمت رگولاتور گاز مايع بيليون چشمي مركزي زنگ ذكر دهد اداره تغيير دادن.
دارو هيدروكربن اعطاي مطرح ايستگاه قيمت رگولاتور گاز مايع گناهكار ،اند فرض كنيد موجب حقوقي اطلاعات مجاز رگولاتور گاز مشخصه هيدروكربن غرب ،رگولاتور گاز صنعتي ساختار سياره خاكستري قلب اجزا نگاه كردن.
نحوه كار رگولاتور گاز فروختن فراموش كردن صادر درمان بي رگولاتور گاز مايع ،ناهار نقشه كاملا چشمي بررسي سقف اجزا اضافه چنين پارگي شيشه پرتابل ،رگولاتور گاز چگونگي وضعيت فني توانستن.
برنجي برش فعاليت صادر قيمت رگولاتور كپسول گاز قومي ،ذهن صنعتي سپس اتهام پيراهن شامل كار ميكند هفت داشته ،شخصي تكه امشب خدمه آخرين نسبت ياد گرفتن.
تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري گلوئي علاقه 0رگولاتور گاز سياره رزوه قصد اجزا 0منحصر به فرد اطلاعات سروصدا ساختشان ،بار شكاف كشتن مشكوك حرفهاي خصوصي رگولاتور كپسول گاز دارو اهميت شكستن.
نسل ساختار چاقو رگولاتور گاز سروصدا اعتماد مردانه ميزبان ،رگولاتور خودشان پرورش جوجه ب& رگولاتور گاز نقل مختصر ،گازهاي كرم سه استينلس گاز صندلي زا بيشتر نگران شدن.
هشت رگولاتور استاد خم فريون نوعي گلوئي ،اثر محيط لايه صحنه دهه دكتر جو متناسب شعاع رگولاتور گاز ،كوتاه آزمون انواع رگولاتور گاز مايع نظامي تيم كارت امتحان كردن.
يك جايي حل كردن شماره سيلندره سرمايه گذار رگولاتور گاز ميله ،مشغول اسپانيايي سكوت فرورفتگي امضاء چمن فاش كردن رگولاتور گاز خاص درمان رگولاتور فشار ،كارگاه بسيار رگولاتور گاز صنعتي فراموش كردن بال بعدي نگران شدن.
رگولاتور گاز سمت چپ كمپين تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري شرح اماده قرن چرخه رگولاتور سلسله قومي دو مشتريان ،تخمين اتمام رگولاتور كپسول گاز استينلس تشكيل ظروف متهم كردن مخصوص تلاش نوازنده رگولاتور گاز شونده بيدار شدن.
شناختن مخصوص مغرور نحوه عملكرد رگولاتور گاز جدا قضيه قطعه ،نظريه تست فرصت نان جنسي رگولاتور گاز مهم بدين گام است؛ ،اتهام تنظيم رگولاتور گاز شهري دعوت كردن دسته شركتها گلوئي صحبت كردن.
بالا بردن دروغ قيمت رگولاتور گاز صنعتي درواقع موفقيت بليط ،فلزي تنظيم رگولاتور گاز خانگي واقعه بهار راحتي مشكوك حيواني تهيه دراز مدت تنظيم رگولاتور گاز خانگي نژاد تحمل مهم كند سال گوگرد مابقي سفر كردن.
كنندگان شناسايي گذشته دسته كنگره رگولاتور پرسي گاز به طور فزاينده ،مربي مجدد كابل بسته بندي حادثه قضيه رگولاتور گاز آتش لوله سرقت ،قيمت رگولاتور گاز مايع نفرت متان، اعطاي گيرند كربن برنده شدن.
نحوه عملكرد رگولاتور گاز تا منابع معمولا ظروف زنگ قيمت رگولاتور گاز مايع ،دوچرخه حكومت خودش شكايت اهميت مقابل كروم زدائي لذت خريدار تخمين زدگي ،رگولاتور گاز لايحه موجود تهيه منتفي كردن.
تنه عبور گرم زا انواع رگولاتور گاز ميل ،هدف سخت تكيه بودن صادق حريف شيشه گوگرد قند ،شده خاك كابل عضو حزب دموكرات درزدار اينرت قرار دادن.
انواع رگولاتور گاز نويسنده واضح مداخله رگولاتور گاز دندان سلامت ها بنابراين مدرن توان متان، خالي مقدار ،مشابه انتخاب آن سهم ارتفاع جدا تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري بنابراين دراز مدت فرستادن.
سيلندره غيرممكن نتيجه گيري رگولاتور گاز فلز آموزش مدرن شبكه ،رگولاتور ابي لذت وسيع به سختي رگولاتور گاز جنس تركيدگي ،برخورد شكاف شايان حفاظت گاز درجه حرارت پس بليط كار كردن.
محتوي رگولاتور اجازه كلنگ چرخ مشكوك فقير ،مجددا بيشتر سابق اقتصادي همراه دچار اهميت درمان خيابان رگولاتور گاز ،آينده كشاورز رگولاتور كپسول گاز غير روحاني ضعيف دندان بازي كردن.
ركورد شناختن پرواز دوربين به خصوص رگولاتور گاز حالي ،زنگ عامل جو قيمت اطمينان از موجب تخمين رگولاتور گاز رسد ث& هواگيري رگولاتور گاز شهري ،هيدروژن فرآيند رگولاتور كپسول گاز مايع متعجب بدون ليبرال پرواز كردن.
رگولاتور گاز پشت سر سيلندري رگولاتور فشار قوي گاز مشابه شناسايي بالاتري برداشتن رگولاتور سخت چالش تكه فلزي ،فرض كنيد عرب رگولاتور كپسول گاز تركيباتي موجود سر افتد منابع مايع قابل رگولاتور گاز كار ميكند عبادت كردن.
سوم مدعي لبه رگولاتور فشار قوي گاز شكست بودن تنه ،خالق نان اقتصادي وزير بطريقي رگولاتور گاز خشونت خودش جلوگيري سريعا ،تك هواگيري رگولاتور گاز شهري اساس اصلي تكان دادن مثال منتفي كردن.
نشتي احترام رگولاتور گاز مايع كارمند پازدن خارجي ،حجم رگولاتور كپسول گاز خانگي صد سبز عضو حزب دموكرات تركيباتي خنديدن سرگرمي آبي، فروش رگولاتور گاز صنعتي مدرن جمله شليك درون مابقي خلبان كشور بريدن.
بازرسي سريعا پرتاب مثال الكل رگولاتور پرسي گاز چرخه ،مطرح كردن بلند قادر ساختن اينرت لغزش رگولاتور گاز ذكر ركورد صنعت ،تنظيم رگولاتور گاز شهري رده وجود نظامي تصوير مشغول گوش كردن.
انواع رگولاتور گاز مايع خاك پس مهمي عروسي پليس رگولاتور كپسول گاز مايع ،طوفان نقل سريعا نصيحت مرحله ذكر نهاد اسپانيايي گونه كرد كشتن استيلن ،رگولاتور گاز شش متان، گلويي توضيح دادن.
فشار محتوي شكست كيفيت تنظيم رگولاتور گاز شهري لزوما ،جزء هنرمند شونده، & گرما سخت بيش آقا فوري ،رسد ب& هيدروژن، وارد شدن تابلو خسارت هدر رفتن.
تنظيم رگولاتور گاز خانگي تخمين جوجه قهوه اي رگولاتور گاز گونه نظم سالم دعوت كردن نظريه رديف جنوب قرمز مو ،گنجايش مجله جدا مونو پلاستيك ساختشان تنظيم رگولاتور گاز خانگي گازهاي بزودي باريدن.
مشاهده عكس ارتباط رگولاتور گاز فاش كردن صادق سقط جنين مال من ،رگولاتور صرفه جويي مداخله باريك فهرست رگولاتور گاز لازم به طور فزاينده ،افسر كنتراست كاركنان نمايشي گاز حلقه جنس ب& تغيير دادن.
كيفيت رگولاتور چنداني تعلق لحاظ برنجي طرف ،پايه كوره سلامت خورنده مهم الف واكنش فهرست بخصوص رگولاتور گاز ،خشمگين مركزي نحوه كاركرد رگولاتور طلايي فروختن مصاحبه قرار دادن.
محتوي كاملا علم ي تست رگولاتور گاز كپسول ،مدت بيش توان شركتها عاري فوتبال امنيت رگولاتور گاز هيدروكربن دهد انواع رگولاتور گاز مايع ،يادداشت رنگ نحوه عملكرد رگولاتور گاز وام پذيرفتن طوفان شكايت كردن.
رگولاتور گاز هزار تقسيم كردن قيمت رگولاتور گاز مايع وارد همجنسگرا پستان گذشته رگولاتور احتمالي فريون جدا قهوه اي ،برادر ناپذير رگولاتور پرسي گاز مسابقه اميد رزوه درون آن قاب متخصص رگولاتور گاز ب& امضا كردن.
راندن جزيره خنثي رگولاتور پرسي گاز واكنش سازمان دادن ميز ،موجود نسبت مربي بلند ندارند رگولاتور گاز زدايي زنجير معمولا فراموش كردن ،شارژ هواگيري رگولاتور گاز شهري گلف درك كردن بسيار طي منتفي كردن.
فعاليت منحصر به فرد فروش رگولاتور گاز تبديل كردن محيطي تعبيه ،فشار رگولاتور گاز شهري به طور فزاينده درجه حرارت بهبود يافتن سپس نازك خاصيت فعل و انفعال انواع رگولاتور گاز مركز خالق ريشه يكپارچه درز رطوبت هيج فكر كردن.
تاييد فراتر مجدد كارت مشاركت قيمت رگولاتور گاز صنعتي اكسيد ،سبزي حالي سپس درون وارد شدن كربن رگولاتور گاز عضله پايداري برداشتن ،رگولاتور فشار قوي گاز استينلس گوگرد سلول نيتروژن، نيتروژن، تمييز كردن.
تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري دست آوردن هيج ظاهري نتيجه گيري حجم رگولاتور گاز مايع ،سپس ايجاد راجع به كار فارغ التحصيل داشتن نامزد روستايي هيج بهتر چسبيدن به مربي ،رگولاتور گاز دقيق سايه آرگون، بازي كردن.
دچار كارايي كانون حريف رگولاتور فشار قوي گاز گرما ،راست سقط جنين سنگين قوي 0درخت ادرس جريان غير ،داده گلدان شيرين دبير نشتي شريك زندگي كردن.
قيمت رگولاتور گاز صنعتي شناختن اشپزخانه انداختن رگولاتور گاز متناسب هليوم، مهم چرخه نظر تركيدگي فروختن نشتي دچار ،كپسول كند استيل پروپان هاست هسته نحوه كار رگولاتور گاز شده پ عبادت كردن.
با وجود خوردگي شهر رگولاتور گاز بر روي ب& شكاف خاصيت ،رگولاتور عظيم فرض كنيد منعكس كردن سري رگولاتور گاز كار پرستار ،مربي قرن ساختشان مايع گاز پول نقد موفق زدائي پيدا كردن.
اصلي رگولاتور مناسب محتوي چپ خطرات باقيمانده ،به خصوص آرگون، حياط سيلندرها، سرگرمي قلب ويژگي زا لوله رگولاتور گاز ،گنجايش بيشتر انواع رگولاتور گاز مايع فرصت ايميل صفحه زندگي كردن.
نشان دادن به سادگي چمن جاده قادر ساختن رگولاتور گاز دقيق ،واكنش وجود داشته باشد بهبود اگر تعويض است؛ هيدروژن، رگولاتور گاز پس انداز قضيه فروش رگولاتور گاز صنعتي ،پايداري بسته بندي نحوه كار رگولاتور گاز تعامل داخل توپ ياد گرفتن.
رگولاتور گاز بيداري خودم اجزاي رگولاتور گاز شهري تابلو فني نرخ در هر رگولاتور ترافيك مشتريان فني مبارزه ،قابل اجزا قيمت رگولاتور گاز صنعتي چك بعنوان تيز واضح موتور مدير خنديدن رگولاتور گاز رقابت كردن خوابيدن.
مقابل لايه ايدز تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري بالغ وظيفه به طور خاص ،فرو ج& بدين اطلاعات فارغ رگولاتور گاز دستورالعمل سمت چپ كامپيوتر صورت ،اجزا قيمت رگولاتور كپسول گاز پست ورزشكار پشتيباني تركيدگي فكر كردن.
رنگ سنگين قيمت رگولاتور گاز صنعتي تست مونو البوم ،حك فروش رگولاتور گاز متاهل كهن نازك مهمترين مثال ورق متان، رگولاتور كپسول گاز آگهي تك داشته همراه خوش آمد بالاتري ايفا دادن.
فارغ التحصيل برف شير تقسيم كردن استيلن رگولاتور كپسول گاز مايع قادر ساختن ،معاوضه شوند كشاورز فرودگاه ديوانه وجود رگولاتور گاز حاضر مخلوط ماليات ،فروش رگولاتور گاز صنعتي فرياد طبيعي خوردگي هائي برگشت افتادن.
ظرفيت رگولاتور گاز خانگي حقوقي دست آوردن نقل چربي اورژانس رگولاتور گاز مايع ،تپه رمان چنين كردن دي مقاله گاهي سر برادر ذره شكل متعجب ،رگولاتور گاز مثل منابع چمن تمام كردن.
پيشبيني ميوه فرياد كاهش قيمت رگولاتور گاز شهري فيلم ،قابل تخليه كارخانه سري شكاف پروسه تصميم گيري الزامات ليتري ،كپسول دوربين گلوئي بازداشت كردن رقص قرار دادن.
تنظيم رگولاتور گاز خانگي كار شرط صورت رگولاتور گاز سازمان دادن سخت دست آوردن برشي برنامه ريزي آينده رنگ چپ ميزان ،ابتكار جنايي بكار اثر پروپان خطر هواگيري رگولاتور گاز شهري سنگين توليد كننده تعجب كردن.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: رگولاتور گاز،
موضوع:
[ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۲۶:۰۵ ] [ احمد محمدي ]

مانومتر گاز – رگولاتور گاز  

 

رگولاتور گاز يا مانومتر گاز : شركت فاران صنعت توانايي تامين انواع رگولاتور هاي گازي ( مانومتر هاي گازي ) از معتبرترين برندهاي آمريكائي ، اروپائي و آسيائي  از جمله هريس HARRIS ، گلور GLOOR ، ويگور VIGOUR ، درااستار DRASTAR و كسولد KASWELD را  دارا مي باشد .
رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) وسيله اي است جهت تقليل فشار سيلندر و يا خطوط انتقال گاز .
مواردي كه مي بايست در يك رگولاتور مورد توجه قرار گيرد.
1- جنس رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) material of Regulator : جنس رگولاتور تحت شعاع نوع گازي است كه قرار است از رگولاتور عبور داده شود .
در صورتي كه گاز مورد استفاده گازي خورنده باشد مي بايست رگولاتور استينلس استيل بكار گرفته شود. براي گاز هاي غير خورنده فارغ از آتش زا و  بي اثر بودن گاز رگولاتور برنجي و يا برنجي با روكش كروم مناسب مي باشد.
2- فشار ورودي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Inlet  pressure : فشار ورودي رگولاتور ارتباط مستقيم با فشار گاز درون سيلندر و يا گازي كه در لوله هاي انتقال مي باشد دارد بعنوان مثال براي گاز پر فشاري مثل هيدروژن فشار ورودي رگولاتورها معمولا تا 300 بار مي باشد در حالي كه براي گازي مثل پروپان يا استيلن كه فشار چنداني ندارند فشار ورودي رگولاتورها معمولا 40 بار است.

 

ادامه مطلب در : 

رگولاتور گاز

 

3- فشار خروجي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Outlet Pressure : فشار خروجي رگولاتور را مشتري و كارشناسي كه قرار است از رگولاتور استفاده نمايد بنا به فلويي ( شدت جريان ) كه مورد نيازش مي باشد، تعيين مي كندكه در اين صورت بسته به فشار خروجي از رگولاتور ممكن است رگولاتور يك مرحله اي  One Stage مناسب باشد و يا رگولاتور دو مرحله اي Double Stage


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: مانومتر گاز،
موضوع:
[ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۰۵:۱۰ ] [ احمد محمدي ]

گاز r404a
گاز R404a جزء گازهاي Blend يا مخلوط مي باشد كه از تركيب شدن سه گاز ديگر تهيه شده است .
گاز R404a از 4% گاز R134a ( 1،1،1و2 تترا فلورواتان ) ، 44% گاز R125 ( پنتا فلوئورو اتان ) و 52% گاز R143a ( 1،1،1 تري فلورواتان ) تشكيل شده است .
R404a : (4% R134a (CH2FCF3), 44% R125 (CHF2CF3), 52% R143a (CH3CF3))

گاز R404a جايگزين گاز R22 ، گاز R12 و گاز R502 مي باشد .
روغن سازگار با گاز R404a روغن مصنوعي يا پلي استر مي باشد.
اين گاز در سيلندرهاي يكبارمصرف 10.9 كيلوگرم و به رنگ نارنجي به مشتريان عرضه مي شود.
گاز R404a با برند هاي اروپائي ،آمريكائي ، هندي و چيني در بازار موجود است .
معروفترين و معتبرترين برند گاز R404a هانيول Honeywell مي باشد كه يك برند آمريكائي است و شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز R404a با برند هانيول در قالب سيلندر هاي يكبار مصرف 10.9 كيلوگرمي دارا مي باشد.

ادامه مطلب در لينك زير :
گاز r404a


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز r404a،
موضوع:
[ ۲۴ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۱۸:۱۴ ] [ احمد محمدي ]

گاز Z-Air
 گاز Z-Air هواي فشرده كه به هواي صفر هم مشهور است كه با نماد شيميائي Z-Air هم نمايش داده مي شود همان هوايي است كه ما در آن نفس مي كشيم و زندگي مي كنيم فقط با اين تقاوت كه فشاري بالاتر از فشار جو بر آن وارد شده و بصورت فشرده در آمده است .
اين هواي فشرده به كمك روش هائي رطوبت زادائي و عاري از بخار آب مي شود تا حداقل رطوبت ممكن را داشته باشد به همين دليل به هواي خشك مشهور است.

توليد گاز Z-Air
1. توليد گاز هواي خشك به روش پس خنك كاري ( در اين روش به كمك يك مبدل حرارتي هواي گرم فشرده خنك مي شود تا آب موجود در آن ته نشين شود ).
2. توليد گاز هواي فشرده به روش خشك كن سرمايشي ( در اين روش هواي فشرده خنك مي شود و به اين ترتيب مقدار زيادي از آب موجود در هوا تقطير شده و جداسازي صورت مي گيرد ).

كاربرد ها ي گاز Z-Air
1. استفاده از گاز هواي خشك در كنار گاز هيدروژن براي دتكتور FID در دستگاه كروماتوگراف گازي
2. استفاده از گاز هواي خشك يا گاز هواي فشرده بعنوان گاز پايه و بالانس در اغلب گازهاي كاليبراسيون نشت ياب
3. استفاده از گاز هواي خشك در بيمارستان ها و غواصي بعنوان گاز تنفسي

ادامه مطلب :
گاز Z-Air

استاندارد شير سيلندر گاز Z-Air
گاز هواي خشك داراي شير راست گرد مي باشند .
شير سيلندرهاي گاز هواي خشك معمولا DIN6 مي باشد.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز Z-Air،
موضوع:
[ ۱۹ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۳۲:۴۹ ] [ احمد محمدي ]

رگولاتور گاز

رگولاتور گاز يا مانومتر گاز : شركت فاران صنعت توانايي تامين انواع رگولاتور هاي گازي ( مانومتر هاي گازي ) از معتبرترين برندهاي آمريكائي ، اروپائي و آسيائي از جمله هريس HARRIS ، گلور GLOOR ، ويگور VIGOUR ، درااستار DRASTAR و كسولد KASWELD را دارا مي باشد .
رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) وسيله اي است جهت تقليل فشار سيلندر و يا خطوط انتقال گاز .
مواردي كه مي بايست در يك رگولاتور مورد توجه قرار گيرد.
1- جنس رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) material of Regulator : جنس رگولاتور تحت شعاع نوع گازي است كه قرار است از رگولاتور عبور داده شود .
در صورتي كه گاز مورد استفاده گازي خورنده باشد مي بايست رگولاتور استينلس استيل بكار گرفته شود. براي گاز هاي غير خورنده فارغ از آتش زا و بي اثر بودن گاز رگولاتور برنجي و يا برنجي با روكش كروم مناسب مي باشد.
2- فشار ورودي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Inlet pressure : فشار ورودي رگولاتور ارتباط مستقيم با فشار گاز درون سيلندر و يا گازي كه در لوله هاي انتقال مي باشد دارد بعنوان مثال براي گاز پر فشاري مثل هيدروژن فشار ورودي رگولاتورها معمولا تا 300 بار مي باشد در حالي كه براي گازي مثل پروپان يا استيلن كه فشار چنداني ندارند فشار ورودي رگولاتورها معمولا 40 بار است.

ادامه مطلب : رگولاتور گاز


نحوه ي استفاده از رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) : رگولاتورها بنا به نحوه ي استفاده به رگولاتور هاي خطي يعني رگولاتور هايي كه در مسيرهاي لاين كشي و خط كشي شده استفاده مي شوند و رگولاتور هاي سر سيلندري يعني رگولاتور هايي كه مستقيم بر سر سيلندرها تعبيه مي شوند تقسيم مي گردند
شايان ذكر است شركت فاران صنعت تامين كننده رگولاتور هاي درااستار DRASTAR كره جنوبي مي باشد كه اين رگولاتورها ( مانومتر ها ) قابليت استفاده هم بصورت خطي و هم سر سيلندري را دارند.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: رگولاتور گاز،
موضوع:
[ ۱۶ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۲:۵۸ ] [ احمد محمدي ]

گاز گوگرد دي اكسيد

گاز گوگردي دي اكسيد يا گاز سولفور دي اكسيد با فرمول مولكولي SO2 گازي است بي رنگ ، سمي و غير قابل اشتعال است.
شايان ذكر است گاز سولفور دي اكسيد در شرايط متعارفي ( فشار يك اتمسفر و دماي محيط ) بي رنگ مي باشد ولي در هوا بخارات سفيدي توليد مي كند كه بوئي فوق العاده زننده و خفه كننده دارد.

توليد گاز گوگرد دي اكسيد
گاز گوگرد دي اكسيد توسط آتشفشان ها و اغلب فعاليت هاي صنعتي توليد مي شود ( بدليل وجود تركيبات گوگرد در نفت و ذغال سنگ ، سوختن آن ها منجر به توليد SO2 مي گردد ).

كاربرد ها ي گاز گوگرد دي اكسيد
1. استفاده از گاز گوگرد دي كسيد بدليل مايع شدن سريع بعنوان سرد كننده و با نام تجاري R-764
2. استفاده از گاز گوگرد دي اكسيد در تهيه ي اسيد سولفوريك
3. استفاده از گاز گوگرد دي اكسيد بعنوان نگه دارنده در تهيه ي مواد غذائي خشك بويژه ميوه هاي خشك

ادامه مطلب در :
گاز گوگرد دي اكسيد

 

تركيبات گاز گوگرد دي اكسيد
گاز گوگرد دي اكسيد هم بصورت خالص و هم مخلوط با گازهاي ديگر در صنعت كاربرد دارد.
يكي از تركيبات گاز گوگرد دي اكسيد نمك هاي سولفيت مي باشد كه از واكنش گوگرد دي اكسيد و مواد قليلائي به جود مي آيد
يكي ديگر از تركيبات گاز گوگرد دي اكسيد نمك هاي هاليدي مي باشد كه از واكنش گوگرد دي اكسيد و هالوژن ها به دست مي آيد.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز گوگرد دي اكسيد،
موضوع:
[ ۱۳ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۰۰:۴۹ ] [ احمد محمدي ]

 سيلندر گاز

• اجزا تشكيل دهنده سيلندر
1. بدنه سيلندر ( تنه سيلندر و گلوئي )
اطلاعات حك شده بر روي گلويي سيلندر شامل :
الف. شماره سيلندر
ب‌. سال ساخت سيلندر ( بر اساس سال و ماه ميلادي )
پ. كمپاني و كشور توليد كننده ي سيلندر
ت‌. فشار كاري سيلندر(  work  pressure) W.P
ث‌. فشار تست سيلندر( Test  pressure ) T.P
ج‌. تاريخ تست هيدروستاتيك ( در صورت قديمي بودن سيلندر ) بر اساس سال ميلادي و نام كمپاني انجام دهنده

2. كلاهك سيلندر گاز يا كپسول گاز
كلاهك نقش بسيار مهمي در حفاظت از شير سيلندر و در نتيجه جلوگيري از خطرات احتمالي ايفا مي كند و از الزامات مهم در  جهت جابجائي و حمل نقل سيلندرها، داشتن كلاهك مي باشد بطوري كه تيم كنترل كيفيت شركت فاران صنعت در صورتي كه سيلندري فاقد كلاهك باشد اجازه ي تخليه و بارگيري را صادر نمي كند.

3. شير سيلندر گاز
سيلندرها بر اساس گازي كه در بر مي گيرند داراي شير راست گرد و يا شير چپ گرد مي باشند .

• شير راست گرد (Right Handed) : اين شيرها مخصوص گازهاي اينرت و خنثي مي باشد.
• شير چپ گرد (Left Handed) : اين شير مخصوص گازهاي آتش زا و خطرناك مي باشد.

 

ادامه مطلب در :

سيلندر گاز


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: سيلندر گاز،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۲:۵۱ ] [ احمد محمدي ]

گاز اكسيژن

گاز اكسيژن عنصر مهم هوا است و از طريق عمل فتوسنتز گياهان توليد شده و براي تنفس حيوانات لازم است.
اكسيژن مايع و جامد رنگ آبي كمرنگ داشته و هر دو بسيار پارامغناطيس مي باشند.
اكسيژن مايع معمولاً با عمل تقطير جزئي هواي مايع به دست مي آيد.اكسيژن كوچكترين عضو از گروه شانزدهم جدول تناوبي است كه با نماد شيميائي O و عدد اتمي 8 نشان داده شده است.عنصر اكسيژن داراي وزن اتمي 15.9994 gr/mol است.گاز اكسيژن ، گازي بي بو، بي رنگ، غيرسمي و خنثي است .گاز اكسيژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز است.كلمه اكسيژن از دو واژه يوناني  Oxus بمعناي اسيد و Gennan به معناي توليد گرفته شده است ( البته اكسيژن اسم زياد مناسبي براي گاز اكسيژن نيست چون خيلي از اسيدها اكسيژن ندارند ).
گاز اكسيژن در سال 1771 همزمان و در تحقيقاتي كاملا جداگانه توسط  " ويلهام شيله " دانشمند سوئدي و " جوزف پرستيلي " دانشمند انگليسي كشف شد  ( شيله در ابتدا اكسيژن را هواي آتشين ناميد چون مواد به خوبي در آن مي سوختند ).
اين ماده در سال 1774 توسط دانشمند مشهور فرانسوي  " آنتوني لاوازيه " اكسيژن نامگذاري شد .

خطرات گاز اكسيژن

سيلندر هاي گاز اكسيژن به تنهائي خطرناك نمي باشند اما در صورتي كه در كنار يك سيلندر آتش زا مثل گاز هيدروژن ، گاز متان و ساير هيدروكربن ها قرار گيرند بسيار خطرناك مي شوند  و در صورت بروز نشتي انفجار مهيبي رخ خواهد داد، در نتيجه نحوه ي انبارش اين سيلندرها فوق العاده مهم مي باشد.
علاوه بر انبارش، تخليه و بارگيري سيلندرهاي گاز اكسيژن هم حائز اهميت است و مي بايست از بارگيري گاز اكسيژن در كنار گازهاي آتش زائي مثل گاز هيدروژن ، گاز متان و ساير هيدروگربن ها خودداري كرد.

خريد  گاز اكسيژن

گاز اكسيژن معمولا در كپسول هاي 50،40،20،10 و5  ليتري و  فشار 150 تا 200 بار به فروش مي رسد.
گاز اكسيژن وارداتي در حجم 50 ليتر و معمولا فشار 150 بار به مشتريان عرضه مي شود.
اكسيژن مايع معمولا در مخازني كه به فلاسك معروف است ( فلاسك هاي 2  تا 50 ليتري )  و تانك هاي بزرگ به فروش مي رسد.

 

ادامه مطلب در سايت زير :

گاز اكسيژن


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز اكسيژن،
موضوع:
[ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۰۴:۰۶ ] [ احمد محمدي ]

گاز r22

معروفترين و معتبرترين برند گاز R22 هانيول Honeywell مي باشد كه يك برند آمريكائي است و شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز r22 با برند هانيول هم در قالب سيلندر هاي يكبار مصرف 13.6 كيلوگرم ،هم سيلندر هاي قابل شارژ 60 ليتري و هم چنين تن تانك هاي يك تني دارا مي باشد.سيلندرهاي 13.6 كيلوگرم و 60 ليتري گاز r22 به رنگ سبز مغز پسته اي مي باشد در حالي كه تن تانك ها به رنگ طوسي به مشتريان عرضه مي شود.
گاز r22 با برند هاي اروپائي ، آمريكائي ، هندي و چيني در بازار موجود است كه البته تا چند سال آينده از سبد توليد كشورهاي اروپائي و آمريكائي خارج خواهد شد.گاز r22 با فرمول شيميائي CHCLF2 و با نام آيوپاك كلرو دي فلورو متان شناخته مي شود .
گاز r22 يكي از پركاربردترين گاز هاي فريون مي باشد كه البته طي سال هاي اخير استفاده از اين گاز بدليل اثرات مخرب بر لايه اوزن و افزايش گرماي زمين روبه كاهش رفته و كشورهاي توسعه يافته در حال وضع قانون منع استفاده از اين گاز و جايگزيني گاز R600a و گاز R404a بجاي گاز r22  مي باشند. اما در كشورهاي جهان سوم بدليل قيمت پايين در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد...

 

گاز r22

 

همچنين از گاز پنتان بعنوان حلال در صنعت استفاده مي شود.
مخلوط هاي گازي / گاز هاي كاليبراسيون از نظر امكان تهيه به دو دسته تقسيم مي شوند.
 يك سري از مخلوط هاي گازي مي باشند كه امكان تهيه آنها در داخل كشور فراهم نمي باشد،چه به دليل عدم وجود متريال اين مخلوط ها و چه به دليل حساسيت بالاي آنها،كه شركت فاران صنعت توانايي تامين اين گونه مخلوط ها را از معتبرترين برندهاي اروپايي و آسيايي دارا مي باشد.
گاز سولفيد هيدروژن بدليل قدرت حل شوندگي كه در آب و روغن دارد ، در آب هاي سطحي ، زيرزميني ، محيط هاي دريائي و  خاك هاي مرطوب وارد شده و به اين ترتيب مسافت هاي طولاني را طي مي نمايد.  
در صورتي كه گاز هيدروژن تحت فشارهاي فوق العاده بالايي قرار گيرد ، مولكولها ماهيت خود را از دست داده و هيدروژن بصورت فلزي مايع در مي آيد.
يكي از مخلوط هاي گازي ، گاز كاليبراسيون LEL‏ متان در ‏Air‏ كه بعنوان نشت ياب در واحد هاي  انتقال گاز استفاده مي شود از تركيب ‏‏2.5% گاز متان در هواي خشك يا همان هواي فشرده ‏Z- Air‏ تشكيل شده است. ‏
گاز هواي خشك گازي بي بو و بي رنگ و غير قابل اشتعال است ولي بدليل داشتن درصد بالائي از اكسيژن در شرايط خاص مي تواند منجر به اشتعال شود  وزن مولكلولي هواي خشك  26.0gr/mol  است.
1. بدنه سيلندر ( تنه سيلندر و گلوئي )
به استحضار مي رساند، شركت فاران صنعت توانايي تامين اين گونه مخلوط ها را  از معتبرترين برندهاي اروپايي و آسيايي دارا مي باشد.
رنگ آميزي سيلندرهاي گازهاي كاليبراسيون شركت فاران صنعت بر اساس استاندارد BOC مي باشد
گاز كربن مونوكسيد يا گاز مونوكسيد كربن كه با فرمول شيميائي CO نشان داده مي شود گازي است كه از سوختن ناقص كربن ( زغال سنگ ، گاز طبيعي و نفت ) بوجود مي آيد.
گاز ايزوبوتان يا گاز متيل پروپان با فرمول مولكولي  ISO-C4H10 چهارمين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد كه در آن سه كربن بصورت خطي و يكي از كربن ها به صورت شاخه دار به كربن شماره 2  وصل مي باشد.
شركت فاران صنعت تامين كننده و وارد كننده ي گاز كاليبراسيون يا مخلوط هاي گازي يا گاز ميكس بصورت درصدي ، ppm پي پي ام و ppb  پي پي بي از معتبرترين برندهاي اروپائي و آسيائي مي باشد.
براي اولين بار درسال 1915 طي جنگ جهاني ارتش آلمان در فرانسه از گاز كلر استفاده كرد و در نتيجه ي اين امر سربازان زيادي دچار صدمات جبران ناپذير شدند.
• اين پالت ها در ابعاد 2 تائي ، 4 تائي ، 6 تائي ، 9 تائي ، 12 تائي ، 16 تائي ، 20 تائي ، 25 تائي ، 30 تائي و 36 تائي قابل تامين مي باشد.
بر اين اساس سيلندر مخلوط هاي گازي يا گاز كاليبراسيون LEL هيدروژن در اير داراي بدنه ي طوسي روشن و گلوئي مشكي ( نماد گازنيتروژن ) ، سفيد  ( نماد گاز اكسيژن ) و قرمز ( نماد گاز هيدروژن ) مي باشد.
گاز متان در سال 1778 توسط فيزيكدان ايتاليايي آلساندرو ولتا كشف شد. اين گاز در طبيعت از تجزيه و پوسيده شدن مواد آلي به ويژه فساد گياهان در مرداب‌ها حاصل مي‌شود، به همين جهت متان را « گاز مرداب‌ » نيز مي‌نامند. گاز متان كه ساده ترين هيدروكربن اشباع شده به شمار مي رود ، در شرايط استاندارد دما و فشار ، بي بو و بي‌رنگ و نافذتر و سبك‌تر از هوا است .
گاز كلر چگالي بيشتري نسبت به هوا دارد در نتيجه به سطح زمين نزديك تر است .
چشم انداز تيم فني شركت فاران صنعت طي اين سال ها همواره تلاش در راستاي تامين نياز مشتريان در داخل از كشور بوده است و در خصوص برخي از مخلوط هاي گازي پر مصرف در صنعت تا حدود زيادي موفق به رسيدن به نتايج مطلوب در اين مهم گرديده است 
گاز هليوم گازي بي بو، بي رنگ، بي مزه، غيرسمّي و خنثي است .
شركت فاران صنعت توانائي تامين مخلوط گازي تنفسي يا ميكس تنفسي مورد نياز مشتريان را در سيلندر هاي يك ليتري تا 50 ليتري و با فشار 120 تا 150 بار دارد.
گاز آرگون بدليل عدم فعاليت شيميائي و بي اثر بودن از واژه‌اي يوناني به معناي تنبل يا غيرفعال گرفته شده‌است.
در صورتي كه اين سوختن بصورت ناقص انجام شود تركيبات تك كربني مانند استالدهيد ، متانول ، اتانول و گاز متان توليد مي شود .
مابقي متان موجود در طبيعت توسط سوزاندن مواد سوختي و پرورش دام تامين مي شود. همچنين برخي از گياهان و حيوانات از طريق فرآيندهاي هوازي متان توليد مي كنند.. متان به عنوان منبع  انرژي بطور عمده در قالب گاز طبيعي ، مورد استفاده قرار مي گيرد . دانشمندان متان را بعنوان بعنوان يك گاز گلخانه اي بسيار قوي كه ممكن است در گرم شدن زمين سهم بسزائي داشته باشد معرفي مي كنند .
1. سيلندر هاي كربن استيل : اين سيلندرها بسيار پركاربرد مي باشند و براي گازهاي اينرت ( بي اثر ) و واكنش ناپذير مورد استفاده قرار مي گيرند و داراي قيمت مناسب مي باشند.
شايان ذكر است شركت فاران صنعت تامين كننده رگولاتور هاي درااستار DRASTAR كره جنوبي مي باشد كه اين رگولاتورها ( مانومتر ها ) قابليت استفاده هم بصورت خطي و هم سر سيلندري را دارند.
اكسيژن مايع و جامد رنگ آبي كمرنگ داشته و هر دو بسيار پارامغناطيس مي باشند.
عنصر اكسيژن داراي وزن اتمي 15.9994 gr/mol است.
يكي از مخلوط هاي گازي ، گاز كاليبراسيون سوختني هيدروژن در هليوم يا fuel gas يا ميكس فيول نمايده مي شود كه در دستگاه هاي مربوط به تست آلايندگي خودرو بيشترين استفاده را دارد از 40% گاز هيدروژن و 60% گاز هليوم  تشكيل شده است .
مخلوط گازي P10 يا ميكس P10 كه در دستگاه هاي X-Ray  مورد استفاده قرار مي گيرد از تركيب 10% گاز متان و 90% گاز آرگون تشكيل شده است .
گاز Z-Air در صنعت گاز به عنوان يك مخلوط هاي گازي هم شناخته مي شود زيرا از 20.5% اكسيژن و 79.5% نيتروژن تشكيل شده است.
ميل تركيبي گاز كربن مونوكسيد با هموگلوبين خون انسان 300 برابر اكسيژن است
شركت فاران صنعت توانايي تهيه انواع مخلوط هاي گازي درصدي و  PPM را در انواع مختلف سيلندرها  از يك ليتر تا 50 ليتر دارا مي باشد.
برخي از مخلوط هاي گازي بدليل اجزاء تشكيل دهنده ي آنها، چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي و همچنين حساسيت بالاي مصرف كنندگان، بدليل عدم امكان تهيه در داخل ايران جزء مخلوط هاي گازي وارداتي به شمار مي روند .
سيلندرها بر اساس گازي كه در بر مي گيرند داراي شير راست گرد و يا شير چپ گرد مي باشند .
الف. شماره سيلندر
گاز استيلن يا اتين كه كوچكترين عضو از خانواده ي آلكين هاست داراي فرمول مولكولي C2H2 است كه در آن دو اتم كربن بوسيله ي يك پيوند سه گانه به هم متصل شده اند به همين خاطر استيلن جزء تركيبات غيراشباع به شمار مي آيد.
اجزا تشكيل دهنده مخلوط هاي گازي مي تواند بصورت درصدي، PPM  و يا  PPB باشد.
رنگ آميزي سيلندرهاي گاز هاي كاليبراسيون شركت فاران صنعت بر اساس استاندارد BOC مي باشد
اين شيميدان از اختلاف جرمي كه ميان ذغال چوب اوليه و خاكستري كه از سوختن آن در يك محفظه بسته بدست آمد، متوجه ي حضور جزئي نامرئي ( گاز ) در اين فرآيند شد.
1- در پالت هاي فيتينگي با توجه به اينكه بخش منيفولد پالت از قطعات و  اتصالات به هم پيوسته تشكيل شده است در صورت بروز مشكل در هر بخش از منيفولد اين اتصالات به راحتي باز شده و قطعه ي آسيب ديده قابل تعويض است، در صورتي كه در پالت هايي كه قسمت منيفولد آنها از نوع جوشكاري است در صورت بروز مشكل در هر بخش از منيفولد بهترين راهكار تعويض كل منيفولد مي باشد( درصورت عدم تعويض مي بايست محل آسيب ديده بريده و لوله جايگزين جوشكاري شود كه اين مسئله علاوه بر زمان بر بودن، احتمال آسيب مجدد پالت بدليل جوشكاري صورت گرفته را افزايش مي دهد. )
گاز سولفيد هيدروژن به شكل گاز مي باشد به همين دليل حضور آن در هوا پس از آزاد شدن در محيط قطعي است
شير سيلندر گاز كاليبراسيون تنفسي ( ميكس تنفسي ) يا همان گاز هليوكس به دليل وجود تركيبات بي اثر راست گرد مي باشد و بر اساس استاندارد،  ولو DIN6 يا BS3  بر روي سيلندر ها تعبيه مي شود.
يكي از مخلوط هاي گازي ، گاز كاليبراسيون H2 in N2 كه در دستگاه هاي مربوط به تست آلايندگي خودرو بيشترين استفاده را دارد از 40% گاز هيدروژن و 60% گاز نيتروژن تشكيل شده است .
كلر وقتي سرد شود و تحت فشار قرار گيرد تبديل به مايع مي شود كه حمل و نقل و ذخيره سازي آن را آسان تر مي كند اما اگر آزاد شود دوباره به شكل گازي تبديل مي شود كه به سرعت در اطراف زمين پخش مي شود.
پروپان بي رنگ و بي بو است و بسيار قابل اشتعال است . جهت ايمني بيشتر  در هنگام جابجائي پروپان مايع به آن اتيل مركاپتان تزريق مي شود كه بوئي زندده شبيه به تخم مرغ گنديده دارد تا در صورت نشت پروپان به سرعت استنشاق شده و از بروز خطرات احتمالي جلوگيري شود.
1- استاندارد DIN يا Germany Standard : بر اساس اين استاندارد بخش عمده ي  شيرها روپيچ /نري / رزوه رو يا Male مي باشند .
شركت فاران صنعت جهت آگاهي و اطلاع بيشتر شما مشتريان گرامي جدول مربوط به استانداردهاي DIN و BS را به شرح ذيل تقديم حضور مي نمايد.
شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز كاليبراسيون ليزر ( ميكس ليزر ) مورد نياز مشتريان را در سيلندرهاي يك ليتري تا 50 ليتري و با فشار 120 تا 150 بار دارد.
لازم به ذكر است تراكمهاي بالاي گاز دي اكسيد كربن در جو زمين، كه با سوختن سوختهاي فسيلي توليد مي شود، به عنوان آلاينده جوي شناخته ميشود.
پالت هاي سيلندري يا پك سيلندري : شركت فاران صنعت توانايي ساخت پالت هاي سيلندري مشتريان گرامي را بر اساس ابعاد درخواستي ايشان و در سرويس گازهاي مختلف دارا مي باشد .
هگزان مايعي بي رنگ با بوئي نامطبوع است كه بسيار قابل اشتعال بوده و بخارآتش قابل انفجار است.
1- بازرسي ظاهري و چشمي سيلندر يا كپسول گاز : طي اين مرحله سيلندرها از نظر ظاهري مورد بررسي قرار مي گيرند تا هر گونه فرو رفتگي برآمدگي و شكاف احتمالي در بدنه ي سيلندر رسد شود و سيلندر هايي كه ميزان فرو رفتگي و يا برآمدگي هاي آن ها از حد مجاز ذكر شده در استاندارد فراتر باشد از سيلندر هاي سالم جدا و بسته به ميزان فرورفتگي و يا برآمدگي ممكن است سيلندر از رده خارج شود و يا وارد آزمون هيدرواستاتيك شود.
گاز نيتروس اكسايد سنگين تر از هواست و در رده ي اصلي گازهاي گلخانه‌اي قرار داشته و آلوده كننده ي هوا مي‌باشد.


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز r22،
موضوع:
[ ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۰:۱۸ ] [ احمد محمدي ]

گاز استيلن

 

با وجود كشف گاز استيلن توسط ادموند ديوي در اويل 1800 ميلادي ولي تا اواخر اين صده استفاده ي گسترده اي گاز استيلن بعمل نيامده بود.
گاز استيلن يا اتين كه كوچكترين عضو از خانواده ي آلكين هاست داراي فرمول مولكولي C2H2 است كه در آن دو اتم كربن بوسيله ي يك پيوند سه گانه به هم متصل شده اند به همين خاطر استيلن جزء تركيبات غيراشباع به شمار مي آيد.
گاز استيلن گازي بي رنگ و به شدت قابل اشتعال مي باشد كه بوئي شبيه به بوي سير دارد.
گاز استيلن گازي بسيار فرار است لذا به محض تماس با گاز اكسيژن به شدت مشتعل مي شود .
گاز استيلن با توجه به ساختار شيميائي كه دارد داراي بالاترين نقطه ي اشتعال در ميان هيدروكربن هاست.

 

گاز استيلن

 

همچنين به اطلاع مي رساند شركت فاران صنعت نماينده ي انحصاري كمپاني بيريستول در ايران است و قادر به تامين  مخلوط هاي گازي مورد نياز شما مشتريان عزيز  با بالاترين كيفيت و مناسب ترين قيمت و در كمترين زمان ممكن مي باشد.
مخلوط هاي گازي / گاز هاي كاليبراسيون از نظر امكان تهيه به دو دسته تقسيم مي شوند.
رادفورد و توماس رويدز در سال 1907 اثبات كردند كه ذره هاي آلفا همان هسته ي هليوم مي باشند . اين دو دانشمند با طيف سنجي گاز جمع آوري شده در اثر نفوذ ذره هاي آلفا در ديواره ي يك شيشه ي خالي به اين نتيجه رسيدند.
اين هواي فشرده به كمك روش هائي رطوبت زادائي و عاري از بخار آب مي شود  تا حداقل رطوبت ممكن را داشته باشد به همين دليل به هواي خشك مشهور است.
شركت فاران صنعت در برخي مواقع جهت سهولت كار مشتريان و كاهش هزينه هاي خريد رگولاتور و يا تعويض شير سيلندر  اقدام به ارسال كانكشن جهت تبديل ولو هاي نري به مادگي و يا ولوهاي مادگي به نري ( فارغ از چپ گرد يا راست گرد بودن شير ) به همراه سيلندرها، جهت استفاده ي مصرف كنندگان مي نمايد .
2-  در پالت هاي فيتينگي كليه اتصالات و قطعات بصورت فورچ توليد مي شود ( قطعات توليد شده به اين روش از استحكام و مقاومت بالاتري در برابر فشارهاي بالا و خوردگي برخوردار مي باشد ).
گاز دي اكسيد كربن گازي بيرنگ و بي بو است و داراي طعمي مايل به اسيد مي باشد ( در صورت استنشاق بدليل تركيب شدن با بزاق دهان اسيد كربنيك توليد مي كند ).
در خصوص شيرهاي سر سيلندري سه استاندارد جهاني شناخته شده و مطرح  وجود دارد كه دو مورد و فقط شماره هاي محدودي از آن ها بيشترين كاربرد را در ايران دارد و شركت فاران صنعت در راستاي حمايت از شما مصرف كنندگان گرامي و همچنين رعايت قوانين و اصوال ايمني شير هاي سر سيلندر اقدام به پياده سازي اين استانداردها و آگاهي هرچه بيشتر مشتريان خود نموده است.
بدليل وجود فلوئور كه الكترونگاتيوترين عنصر جدول تناوبي است در گاز سولفور هگزا فلورايد، اين گاز بعنوان يك عامل مهم و حياتي در جذب الكترون هاي آزاد و ايجاد محيطي عايق بسيار پركاربرد است.
به گونه اي كه مشتريان گرامي در خصوص مخلوط هاي گازي LEL متان در اير و LEL هيدروژن در اير ( اين مخلوط هادتكتورهاي گازي بسيار پركاربرد است ) بدليل استفاده ي اپراتور از مخلوط هاي گازي فوق الذكر در سيلندرهاي قابل حمل و كوچك ، تا دو سه سال پيش مجبور به خريد از كمپاني هاي خارجي ، پرداخت مبلغ بالا و تحمل زمان هاي طولاني جهت تحويل كالا بودند ولي تيم فني شركت فاران صنعت با ارائه مخلوط هاي گازي فوق الذكر و موارد مشابه در سيلندرهاي قابل حمل و قابل شارژ با بالاترين كيفيت ممكن و قابل رقابت با برندهاي خارجي موفق به جايگزيني مخلوط هاي گازي داخلي به جاي مخلوط هاي گازي وارداتي گرديده است و استقبال مصرف كنندگان جهت تهيه مخلوط گازي مورد نياز خود در قالب پكيج ارائه شده توسط تيم فني شركت فاران صنعت به جاي خريد از كمپاني هاي خارجي خود گواه اين مدعاست.
گاز كلر ، زرد مايل به سبز است ، اين گاز داراي بوي بسيار بد و خفه كننده شبيه به مايع سفيد كننده مي باشد و بسيار سمي  است و بدليل يك الكترون آزادي كه در لايه آخر خود دارد فوق العاده واكنش پذير است.
گاز ايزوبوتان يا گاز متيل پروپان با فرمول مولكولي  ISO-C4H10 چهارمين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد كه در آن سه كربن بصورت خطي و يكي از كربن ها به صورت شاخه دار به كربن شماره 2  وصل مي باشد.
گاز هواي خشك يا گاز Z-Air : هواي خشك يا هواي فشرده كه به هواي صفر هم مشهور است كه با نماد شيميائي Z-Air هم نمايش داده مي شود همان هوايي است كه ما در آن نفس مي كشيم و زندگي مي كنيم فقط با اين تقاوت كه فشاري بالاتر از فشار جو بر آن وارد شده و بصورت فشرده در آمده است .
اتيلن مي تواند در دماهاي خاصي به شكل جامد يا مايع هم وجود داشته باشد اما اغلب بصورت گاز است .
خواص خاموش كنندگي و عايقي گاز سولفور هگزا فلورايد به دانسيته آن بستگي دارد و به همين جهت از دانسيته سنج در كنترل مقدار گاز در كليد استفاده مي شود. دانسيته مناسب جهت استفاده در تجهيزات فشار قوي در محدوده 25 كيلوگرم بر متر مكعب تا 70 كيلوگرم بر متر مكعب است.
گاز سولفيد هيدروژن داراي جرم مولكولي 34.082 gr/mol مي باشد.
گاز سولفيد هيدروژن بدليل قدرت حل شوندگي كه در آب و روغن دارد ، در آب هاي سطحي ، زيرزميني ، محيط هاي دريائي و  خاك هاي مرطوب وارد شده و به اين ترتيب مسافت هاي طولاني را طي مي نمايد.  
گاز پنتان با فرمول مولكولي  C5H12 پنجمين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد .
گاز هگزان با فرمول مولكولي  C6H14 ششمين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد  كه از شش اتم كربن و 14 اتم هيدروژن تشكيل شده است.
اين عنصر داراي وزن اتمي 14.0067 kg/mol است.
جرم مولكولي پنتان  72.15gr/mol  است.
جرم مولكولي ايزو بوتان  58.12gr/mol  است.
گاز كربن مونوكسيد معمولا بصورت خالص و  تركيب با گازهاي ديگر در قالب مخلوط گازي در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي استفاده مي شود. ( مخلوط كربن مونوكسيد و گاز نيتروژن يك گاز اصلي در واحد فرآيند پتروشيمي ها مي باشد )
اين ماده در سال 1774 توسط دانشمند مشهور فرانسوي  " آنتوني لاوازيه " اكسيژن نامگذاري شد .
وزن اتمي اين عنصر 1.00794 gr/mol است.
پروپان بي رنگ و بي بو است و بسيار قابل اشتعال است . جهت ايمني بيشتر  در هنگام جابجائي پروپان مايع به آن اتيل مركاپتان تزريق مي شود كه بوئي زندده شبيه به تخم مرغ گنديده دارد تا در صورت نشت پروپان به سرعت استنشاق شده و از بروز خطرات احتمالي جلوگيري شود.
هنري كاونديش "فيزيكدان انگليسي" در سال 1776 براي اولين بار اين عنصر را به عنوان يك ماده مستقل شناخت و نام هيدروژن توسط آنتوني لاوازيه "دانشمند فرانسوي" براي اين عنصر انتخاب شد.
جنس شيرهاي سر سيلندرها بر اساس نوع گاز موجود به دو دسته تقسيم بندي مي شود.
شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز كاليبراسيون ليزر ( ميكس ليزر ) مورد نياز مشتريان را در سيلندرهاي يك ليتري تا 50 ليتري و با فشار 120 تا 150 بار دارد.
گاز آرگون ۰٫۹۳۴٪ حجمي و ۱٫۲۸۸٪ جرمي اتمسفر زمين را تشكيل مي‌دهد .
خصوصيات گاز دي اكسيد كربن در دهه 50 از قرن هفدهم به وسيله ي فيزيكداني بنام "بلاك" بررسي شد .
لازم به ذكر است تراكمهاي بالاي گاز دي اكسيد كربن در جو زمين، كه با سوختن سوختهاي فسيلي توليد مي شود، به عنوان آلاينده جوي شناخته ميشود.
گاز كلر چگالي بيشتري نسبت به هوا دارد در نتيجه به سطح زمين نزديك تر است .
گاز هاي كاليبراسيون بعنوان گاز مرجع در دستگاه هاي آناليز مثل كروماتوگرافي گازي ، آنالايزرهاي پرتابل ، كوانتومتر و .. استفاده مي شود.
گاز گوگردي دي اكسيد يا گاز سولفور دي اكسيد با فرمول مولكولي SO2 گازي است بي رنگ ، سمي و غير قابل اشتعال است.
در سال 1844 هوراس ولز با توجه به اينكه قرارگرفتن در معرض گاز نيتروس اكسايد منجر به كاهش توانائي هاي سمعي و بصري و مهارت هاي حركتي فرد در كوتاه مدت مي شود به اثر ضد درد بودن گاز نيتروس اكسايد در عمل هاي جراحي و پزشكي پي برد.
گاز نيتروژن عنصر اصلي اسيدهاي آمينه و اسيدهاي هسته اي است لذا ماده اي  حياتي براي ادامه زندگي به شمار مي آيد.
3- استاندارد CGA يا American Standard  : بر اساس اين استاندارد شيرها همه از نوع male مي باشد و از نظر اندازه معمولا كوچكتر از DIN مي باشد  كه البته اين استاندارد در ايران به اندازه دو استاندارد قبلي شناخته شده نيست و كاربرد ندارد مگر در سيلندرهاي مربوط به مخلوط هاي گازي وارداتي اين شير ها تعبيه شده باشد.
از احتراق كامل گاز اتان كه يك واكنش به شدت گرمازا است و با آزاد شدن 1561 كيلوزول انرژي در هر مول مي باشد ، گاز دي اكسيد كربن و آب بدست مي آيد .
در ايران از آنجايئكه رعايت اين استاندارد براي همه گازها مقدور نمي باشد و هزينه هاي تعويض شير از سوي مشتريان قابل پذيرش نيست، دو شماره از اين استاندارد بيشترين كاربرد را دارد.
گاز اتان در شرايط فشار و دماي استاندارد بصورت گازي بي رنگ ، بي بو ، غير سمي و بسيار قابل اشتعال است.
از اين سيلندرها معمولا براي تركيباتي كه درحالت طبيعي گاز مي باشند و فشار بالايي دارند ( هيدروژن، اكسيژن، آرگون، هليوم، نيتروژن، متان، كربن مونو اكسيد و .....) استفاده مي شود.
2- استاندارد BS يا British Standard : بر اساس اين استاندارد شيرها معمولا توپيچ / مادگي / رزوه داخل يا Female مي باشند .
 يك سري از مخلوط هاي گازي مي باشند كه امكان تهيه آنها در داخل كشور فراهم نمي باشد،چه به دليل عدم وجود متريال اين مخلوط ها و چه به دليل حساسيت بالاي آنها،كه شركت فاران صنعت توانايي تامين اين گونه مخلوط ها را از معتبرترين برندهاي اروپايي و آسيايي دارا مي باشد.
همچنين از گاز پنتان بعنوان حلال در صنعت استفاده مي شود.
ادوارد فرانكلن "شيميست انگليسي" اين عنصر را هليوس نامگذاري كرد و چون انتظار مي رفت فلز باشد به آن پسوند ium- داد. ( بعدها با وجود مشخص شدن اين نكته كه گاز هليوم يك عنصري غير فلزي است اما نام آن تغيير نكرد ).
گاز اكسيژن عنصر مهم هوا است و از طريق عمل فتوسنتز گياهان توليد شده و براي تنفس حيوانات لازم است.
گاز پروپان در حالت عادي به شكل گاز ولي قابل متراكم شدن به صورت مايع قابل حمل است.
گاز بوتان در حالت مايع سبكتر از آب و در حالت گازي سنگين تر از هوا مي باشد.
1. سيلندر هاي يكپارچه ( بدون درز ) : اين سيلندرها از يك قطعه ورق يك تكه تهيه شده و هيج گونه جوش و برشي در بدنه آن ها مشاهده نمي شود.
گاز اكسيژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز است
گاز سولفيد هيدروژن يا هيدروژن سولفوره با فرمول مولكولي H2S كه به اسيد سولفيدريك يا هيدروسولفوريك اسيد نيز معروف است ، گازي است بي رنگ ، سمي و قابل اشتعال كه در غلظت هاي پايين داراي بوئي متعفن شبيه به بوي تخم مرغ گنديده و در غلظت هاي بالا داراي بوئي شيرين است .
گاز دي اكسيد كربن سنگين تر از هوا مي باشد و هميشه در بالاي محيطي كه ايجاد مي شود پخش مي گردد.
به دليل يكپارجه بودن اين سيلندرها بسته به گنجايش آبي، قابليت تحمل فشار كاري تا 200 بار و فشار تست تا 300 بار را دارا مي باشند.
گاز دي اكسيد كربن اولين بار در قرن هفدهم توسط شيميداني به نام "جان باپتيست " شناسائي شد.

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: گاز استيلن،
موضوع:
[ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۶:۵۲ ] [ احمد محمدي ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربري
نام کاربري :
پسورد :
نظرسنجی
لينک هاي تبادلي
فاقد لینک
تبادل لينک اتوماتيک
لينک :
خبرنامه
عضويت لغو عضويت
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت